Czekaj...

ZGŁOSZENIE SZKODY


NNW Dzieci Szkolnych EDU PLUS w InterRisk T.U. S.A., Bezpieczna Rodzina 2018 EDU PLUS w InterRisk T.U. S.A.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie wszystkich wymaganych informacji - przyspieszy to proces likwidacji.
Dane przesyłane są w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu.
DANE POLISY ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Nr polisy
Nazwa i adres placówki
DANE UBEZPIECZONEGO
Imię
Nazwisko
Zawód
dla osób niepełnoletnich lub uczących się prosimy podać np. uczeń/student/źłobek.
Adres zamieszkania
Ulica
Nr domu / lokalu
Kod pocztowy
Miasto
Pesel
Telefon
Email
DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Ulica
Nr domu / lokalu
Kod pocztowy
Miasto
Pesel
Telefon
Email
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYPADKU
Przyczyna wypadku
Data wypadku
Miejsce wypadku
Opis okoliczności oraz doznanych obrażeń
Hospitalizacja

Rodzaje świadczenia o jakie ubiega się Ubezpieczony/Uprawniony
Nazwiska, adresy i telefony ewentualnych świadków wypadku
Czy wypadek był związany z wyczynowym uprawianiem sportu / udziałem w zajęciach sportowych?
Gdzie poszkodowany leczył się po wypadku?
Czy w momencie zajścia zdarzenia Ubezpieczony był po użyciu alkoholu / środków odurzających?
Czy do wypadku doszło w chwili prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu?
Czy był sporządzony protokół / prowadzone dochodzenie w sprawie wypadku?
Kto i gdzie udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu
Czy leczenie zostało zakończone?
SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZENIA
Imię i nazwisko odbiorcy
Adres (kod poczt., miasto)
Adres (ulica, nr domu)
Forma wypłaty świadczenia
Nazwa banku
Numer rachunku
ZAŁĄCZNIKI
Załącz wszystkie posiadane dokumenty z procesu leczenia, rehabilitacji. Jeśli załączysz skany rachunków, faktur prosimy o równoległe przesłanie ich oryginałów na nasz adres korespondencyjny:

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.
00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33


Dopuszczalny rozmiar pliku załącznika 4MB, dozwolone typy przekazywanych plików: .DOC, .DOCX, .ODT, .RTF, .JPEG, .JPG, .GIF, .BMP, .TIFF, .PNG, .PDF
W przypadku większego rozmiaru pliku prosimy o dostarczenie go emailem na adres podany w potwierdzeniu, które otrzymasz po zapisaniu wniosku w naszym systemie.


rrr
Uwaga! Aby uzyskać mozliwość zapisu pliku po jego wskazaniu należy uzupełnić jego opis lub typ zawartości.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE I ZAPIS WNIOSKUDodatkowe uwagi
Copyright © 2010-2015 NAU S.A.