Sprawdzenie statusu zgłoszenia szkody lub postępów procesu likwidacji


W celu otrzymania informacji wprowadź w polu poniżej numer ID zgłoszenia, który został nadany podczas rejestracji.

Numer ten został Ci przekazany zarówno w mailu potwierdzającym przyjęcie szkody jak i umieszczany w każdej późniejszej korespondencji.